contract

Szanowni Państwo.

W związku z licznymi pytaniami od kancelarii prawniczych, uprzejmie informuję, że jesteśmy gotowi podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem, w zakresie możliwości ubezpieczenia zobowiązań spółek oraz relacji między umową spółki a ubezpieczeniem.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy szkolenie dla osób, które będą się zajmować tą problematyką.

Proszę do nas dzwonić lub napisać wiadomość.

Tel. 508 430 890, e-mail: art183@ubezpieczenia-mrj.pl

Umowy spółek

Jesteśmy przygotowani do współpracy z każdą kancelarią prawniczą w zakresie dostosowania umowy ubezpieczenia w Projekcie „Art. 183 KSH” do potrzeb spółek przez nie obsługiwanych. Przygotujemy w porozumieniu ze spółką projekt Umowy Ramowej, która określi podstawowe parametry ubezpieczenia oraz przeprowadzimy proces ubezpieczenia.

Umowy własne

Zachęcamy Państwa do analizy własnych umów spółek pod kątem możliwości zastosowania Projektu „Art. 183 KSH”. Tam, gdzie wartość udziałów wspólników w spółce wykazuje niewielką wartość, ale po śmierci wspólnika pozostaje jego portfel klientów, który przejmie kancelaria, zaspokojenie spadkobierców nabiera nowego, istotnego znaczenia.

Panel informacyjny i konsultacje

Otwieramy panel informacyjny, gdzie każda kancelaria może skonsultować konkretny przypadek (konkretną umowę spółki) Państwa klienta. Służymy pomocą w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego oraz metody zabezpieczenia interesów spółek w obliczu zdarzenia, jakim jest zgon wspólnika. Korzystanie z panelu jest nieodpłatne. Proszę skorzystać z poniższego formularza.